Locatia curenta: Prima pagina

Comuna Ştefan cel Mare este situată în judeţul Călăraşi, judeţ aflat în partea de S-E a României, la nord de municipiul Călăraşi. Are în componenţa sa un singur sat şi anume, satul Ştefan cel Mare.

În ceea ce priveşte relieful comunei, acesta este în întregime unul de câmpie, cu suprafaţa relativ netedă, care local înclină uşor către sud. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează printr-un climat continental excesiv cu contraste mari de la vară la iarnă.

Flora şi fauna este caracteristică zonei de stepă. În ceea ce priveşte existenţa pe teritoriul comunei a cursurilor şi oglinzilor de apă, din datele existente reiese numai existenţa unor bălţi cu stuf. Suprafaţa comunei este de 2344 ha, din care 272 ha teren intravilan şi 2072 ha teren extravilan.

A fost înfiinţată ca unitate administrativ- teritorială în anul 1931, purtând denumirea de Cocargeaua Nouă până în anul 1942 când a luat numele de Ştefan cel Mare.